Kontingent

Kontingentbetaling

Kontingentsatserne reguleres hvert år den 1. januar efter prisstigningerne i samfundet. Det vil i praksis sige, at kontingentet reguleres ud fra forbrugerprisindekset. Øvrige kontingentændringer skal altid godkendes på en generalforsamling.

Kontingentet betales forud for et halvt eller helt år ad gangen. Kontingentet opkræves i januar og juli. Helårskontingent betales i januar. Ved helårsbetaling opnås en rabat på 5%


BetalingsService

Det er vedtaget, at der opkræves et gebyr på 50 kr. for medlemmer, der ikke har tilmeldt kontingentbetalingen til BetalingssService. Du kan oprette betalingsservice via netbank eller ved henvendelse til din bank.

Du skal bruge følgende oplysninger:

Roklubbens pbs.nr. : 06642845

Deb.gr. nr. 00001

Kunde nr. er dit medlemsnummer


Kontingentsatsen 2024

Senior 19 - 25 år helårskr. 2.183,-

Senior 19 - 25 år halvårkr. 1.149
Senior fra 26 år helårs

kr. 2.742 

Senior fra 26 år halvårskr. 1.443
Ungdom 10 - 14 år halvårskr. 704
Ungdom 15 - 18 år halvårskr. 890
Passivt medlemskab. Helårskr. 352
Ikke-roende ungdomsmedlem

Helårs

kr. 86