Træning i roklubben i en corona-tid

På grund af skærpede corona-restrikstioner er al træning indendørs ikke mulig foreløbig til og med den 17. januar. Man kan stadig ro på vandet eller gå ture, men man må ikke benytte omklædningsrum og baderum i roklubben. Vi håber, at vi kan komme i gang igen med nedenstående i slutningen af januar. Vi gennemfører gå-ture søndag formiddag, og alle der har vinterroningstilladelse opfordres til at arrangere ro-ture.

Alle planlagte aktiviteter fortsætter

Alle de planlagte aktiviteterl fortsætter. Der er dog et max antal på 10 personer på holdet inkl. Træneren. Træningssalen må ikke anvendes af andre i de tidsrum, hvor der er planlagte aktiviteter.

Bestil en plads i salen via Holdsport

For at undgå at der på noget tidspunkt opholder sig flere i salen end 10 personer, skal du booke en plads i salen via Holdsport. Der oprettes tider på Holdsport til selvtræning. Der oprettes tider i Holdsport til selvtræning, som vi vil bede dig benytte dig af. Træner du alene eller med en fast træningsmakker på tidspunkter hvor der kun er jer, kan du fortsætte med det. Træner du på et tidspunkt der ikke er oprettet, og oplever du, at der kommer andre på de tider, bedes du kontakte Morten Thorving, så tiden kan blive oprettet.

Smitteopsporing via Holdsport

Hvis du bliver testet positiv for Covid 19, og har været til træning i roklubben i løbet af de sidste to uger beder vi dig tage kontakt til Formanden, og fortælle hvilke symptomer du har, hvor lange du har haft dem, og hvornår du kan huske du har været i klubben. Herefter vil vi undersøge hvem du har været i kontakt med, og give dem besked om at de har været i kontakt med en smittet, og derfor kan have risiko for at være blevet smittet.

Krav om brug af mundbind

Fra torsdag den 29. oktober er der krav om brug af mundbind i idrætsforeninger. Vi har læst Kulturministeriets retningslinjer. For os betyder det, at du skal bruge mundbind fra du går ind i klubben og indtil du går ind i omklædningsrummet. Du skal ikke bære mundbind når du går fra omklædningen og ind til træning. Mundbind skal først på igen på vej fra omklædningsrum og ud af klubben.
Mundbind skal anvendes i ”lounge-områder”, hvilket hos os betyder festsal, veranda og mødelokalet på 1. sal.

Holdsport er et vigtigt redskab til at kunne se hvem der har trænet sammen. Derfor er det så vigtigt at du bruger Holdsport til bestilling af plads på hold og til selvtræning.

For en sikkerheds skyld skal du fortsat bruge logbogen ved indgangen til at registrere dit ankomst og afgangstidspunkt.

Rengøring i klubben fredage kl. 14.00 – 17.00

Der bliver gjort rent i roklubben hver fredag kl. 14 – 17. I det tidsrum har rengøringen førsteprioritet. Hvis du træner, går i bad eller klæder om i dette tidsrum bedes du respektere at rengøringen ikke skal tage hensyn til dig  – men du skal tage hensyn til rengøringen.

Ro-sæsonen forlænges indtil den 1. november

Da vi ikke afholdt standerstrygning lørdag, har vi besluttet at forlænge ro-sæsonen indtil den 1. november. Vi kan ikke forlænge sæsonen yderligere, da en retningslinje fra DFfR siger, at der er tale om vinterroning efter den 1. november og indtil den 31. marts. Vi håber at denne situation vil være med til animere til mere brug af vinterroning, og vi opfordrer til at søge om vinterroningstilladelse, hvis du ønsker at gøre brug af den mulighed.

Den officielle standerstrygning vil finde sted på lørdag den 31. oktober i forbindelse med husklargøringen.

Bestyrelsen

Skriv et svar