Sæson 119 er i gang

Vi er nu klar til at tage hul på sæson nr. 119 i Næstved Roklub. I sidste uge fik vi lagt pontoner i vandet og huset blev gjort rent, så vi er klar til den nye sæson. En stor tak for den meget flotte opbakning der var til husklargøringen i lørdags.

Lige nu glæder vi os til at komme ud på vandet igen i det gode vejr, og i Motions- og Turudvalget har vi lavet et sæsonprogram, der byder på de traditionelle ture her i vores eget rofarvand – omen også en del ture i vores naboklubber  – det vi kalder naboroning.  Der er også programsat en langtur til Sakskøbing, så vi også kommer over et par broer for at komme ud at ro.  Og så har vi selvfølgelig de ugentlige Åben Roning mandag onsdag og søndag. Her er det vigtigt at I skriver jer på i Holdsport, så vi  er sikre på at der er styrmænd nok. Husk vi har et mål, som vi skal nå i år på 30.000. Husk at bruge Holdsport, hvor alle aktiviteter vil blive lagt på. Tilmeld dig de ture der er – og lav meget gerne selv ture som andre kan tilmelde sig. Der er en tendens til i klubben, at der sker meget fra mandag til torsdag. Men fredag, lørdag og søndag er der ikke ret meget aktivitet. Derfor skal der fra Bestyrelsens side lyde en stor opfordring til at man også meget gerne må ro i weekenden. I år har vi for eksempel lanceret roning hver søndag morgen. Vi håber det bliver en succes, og håber I selv vil være med til at ro mere i weekenderne

Apropos Styrmænd – så håber vi at vi får 7 nye styrmænd i løbet af april. Vi har haft to aftener med teoretisk undervisning og lavet skriftlig prøve – så nu mangler vi bare den praktiske prøve før vi kan byde velkommen vores nye styrmænd.

Bådene er ikke blevet gjort klar i det omfang vi normalt gør det. Coronaen betød, at det ikke var muligt at samles og stå tæt for at slibe både. Nogle af bådene trænger til en overhaling, og de vil blive taget ud af drift her i starten af sæsonen for at få noget lak, der hvor det er tvingende nødvendigt.

Når vi nu er ved bådene, så er vi meget glade for at vi har fået en ny materielforvalter i bestyrelsen.  Vi byder Bjarne Nielsen velkommen i bestyrelsen og vi glæder os til samarbejdet.

I løbet af vinteren har vi været i gang med damernes toiletforhold. Der er lidt tilbage endnu, men det skulle gerne komme til at blive færdige inde ret længe. Tak til Jer som har lagt de mange arbejdstimer der.

I år har vi en række jubilarer som har været torfaste medlemmer i mange år, som bliver hædret med årsnåle. Ikke mindst Bente Christoffersen som kan fejre 70 års medlemskab i år. Det er godt gået at holde ved så længe.

I vinterens løb har nogle af vores aktive roere været meget aktive i romaskinerne. Og de har deltaget i mesterskabsturneren, som er Sjællandske, Jyske og fynske mesterskaber, samt DM og Nordiske Mesterskaber. I alle tre kategorier er det blevet til medaljer, og de blev delt ud i forbindelse med standerhejsningen.

Særligt De Nordiske Mesterskaber i sidste uge er hver at fremhæve. Her blev det til 3 sølv medaljer ( Lisa, Michael, Anne) og 2 flotte 10 pladser Selma og Maloue ud af et felt på henholdsvis 19 og 17 deltagere.

I bestyrelsen har vi valgt at Kate skal hejse standeren som en anerkendelse af at Kate er kommet stærkt igen efter ulykken, og hendes store engagement i klubben.

Vi håber at få en god og aktiv sæson, hvor vi når vores mål på 30.00 km.

Bestyrelsen.

Skriv et svar