Nyhedsbrev fra bestyrelsen – september 2020


Bestyrelsen håber I alle har nydt sommeren og udnytter det fortsatte gode vejr til at få roet en masse kilometer. Vi er godt på vej imod 25.000 km, som jo er årets mål for klubben. 

Med denne mail virkeliggøres ambitionen om at udgive et nyhedsbrev fra bestyrelsen til medlemmerne. Vi vil bestræbe os på, at udsende et sådant kvartalsvis, således  kommunikationen mellem bestyrelse og medlemmerne styrkes. Det tror vi alle vil sætte pris på. Nyhedsbrevet skal ses i sammenhæng med den information du kan finde på klubbens hjemmeside, Facebook side samt opslagene i klubhuset.

Dette nyhedsbrev har  gode nyheder at dele.

Vi arbejder hele tiden i bestyrelsen på at udvikle NR.  Vores strategi arbejder med tre overordnende målsætninger; styrket medlemstilgang,  fondsfinansiering af nye aktiviteter samt fondsfinansiering til renovering af klubhus og Svinø. Og vores bestræbelser har båret frugt.

Trods coronaens nedlukning af vores aktiviteter i foråret og aflysningen af ‘Fjordens Dag’ og Foreningers dag, fik vi afviklet et rokursus og vi har fået en lille aktiv gruppe af nye medlemmer. Det er meget positivt. Vi håber I bliver glade for at være aktive i klubben. Men udover dette har vi  ​​​​​til styrkelse af vores rekruttering af nye roere fået 25.000 af DGI sommerprojekt. Disse penge skal bruges på at lave en opdateret, moderne og interaktiv hjemmeside samt en lækker promovideo af klubbens aktiviteter. Vi vil lave et reklame fremstød imod at rekruttere til vinterens aktiviteter med instruktør;  Ergometer spinning, Power Walking og yoga.  Der er i donationen penge øremærket midler til at give gratis prøvemedlemskaber samt  instruktørhonorarer. Det er alt sammen meget spændende og vi håber I vil være med !

Vi har ligeledes fået godt fat i arbejdet med at søge om fonds penge til faciliteter og inventar. Tidligere har vi fået en Edon båd og redningsveste. Men tidligere iår fik vi fra fritidsrådet en donation på over 9.000 kr. til nye bænke og en grill på Svinø samt nye telte til brug når der overnattes ved kaproningsarrangementer. Alle dele er allerede taget i brug. Vi har ydermere fået en donation på 36.000 fra Næstved kommunes pulje til renovering af foreningsfaciliteter. Der var ikke helt så meget som vi håbede på, men nok til at vi med et bidrag fra klubbens egen opsparing nu endeligt kan få en ny dør med et moderne låse/alarmsystem samt nye facadevinduer. Det bliver en tiltrængt opdatering som sker i den kommende vinter. Og vi arbejder videre. Vi har en ansøgning ude om en cross trainer til fitnesscentret – og vi krydser fingerne.  Bestyrelsen skal på kursus i fondsansøgning sammen med Næstved Sportscollege og derefter skal vi på jagt efter penge til nye ergonomiske porte og forbedr ede toiletforhold ved damerne.

Corona udfordringen  er ikke slut. Det får betydning for vinterens aktiviteter. Vi behandler sagen ved forekommende bestyrelsesmøder og følger anvisningerne tæt fra DFFR og DGI. Vi kender ikke konsekvenserne endnu. Vi fortsætter med hyppig  afspritning, der kommer nye standere med sprit meget snart, samt afvaskning af årer og afstand. Vi er glade for de nye sæbedispensere og papirhåndklæder på toiletterne. Og jeg vil gerne takke for den fine hygiejne disciplin I alle udviser. Men der er malurt i bægeret. Vi er meget bekymrede for om vi får lov til at afvikle SM i ergomenter til november. Vi håber det, ikke kun fordi det er en festlig og sportslig aktivitet, men også fordi SM typisk giver et overskud på ca. 25.000 kr til klubbens kasse.

Jeg slutter med opfordringen til at ro flittigt i det fine efterårsvejr samt med en udfordring til jer alle!! Vi har inden så længe en ro udfordring klar til jer alle ‘Kilometerdagen‘, hvor vi vil forsøge at holde en 2-åres og 4-åres i gang i 12 timer i træk. Der vil være morgenmad til de første hold og løbende forplejning resten af dagen. Vi slutter vi af med fællesspisning og koldt øl på klubbens regning. Finder vi et madhold så giver klubben maden også.
Sæt kryds til en festlig lørdag 26. September … mere info tilgår.

Steen.

Skriv et svar