4. plads ved U19 DM

Den 10. og 11. oktober blev der afholdt U19 DM i Holstebro. Normalt er DM en fælles begivenhed for hele ro-Danmark, men i år er DM blevet delt over to forskellige weekender i hver sin del af landet på grund af Corona.

William kvalificerede sig i lørdagens løb i singlesculler til finalen som blev roet søndag.

Starten af løbet gik rigtig godt, og William hang på lige fra starten, hvor han lå og kæmpede med at ligge nummer 2 og 3. Det gik rigtig godt i lang tid, men et øjebliks uopmærksomhed betød at William ramte en bøje, og tabte taget i åren. Det betød at han hurtigt tabte nogle meter, og derfor måtte se sig henvist til 4. pladsen, med god afstand ned til nummer 5.

Denne regatta var den anden gennemførte regatta i 2020, og der er ikke meget der tyder på, at der bliver indendørs-stævner i vinter. Måske vil der blive virtuelle konkurrencer i løbet af vinteren.

Nyhedsbrev fra bestyrelsen – september 2020


Bestyrelsen håber I alle har nydt sommeren og udnytter det fortsatte gode vejr til at få roet en masse kilometer. Vi er godt på vej imod 25.000 km, som jo er årets mål for klubben. 

Med denne mail virkeliggøres ambitionen om at udgive et nyhedsbrev fra bestyrelsen til medlemmerne. Vi vil bestræbe os på, at udsende et sådant kvartalsvis, således  kommunikationen mellem bestyrelse og medlemmerne styrkes. Det tror vi alle vil sætte pris på. Nyhedsbrevet skal ses i sammenhæng med den information du kan finde på klubbens hjemmeside, Facebook side samt opslagene i klubhuset.

Dette nyhedsbrev har  gode nyheder at dele.

Vi arbejder hele tiden i bestyrelsen på at udvikle NR.  Vores strategi arbejder med tre overordnende målsætninger; styrket medlemstilgang,  fondsfinansiering af nye aktiviteter samt fondsfinansiering til renovering af klubhus og Svinø. Og vores bestræbelser har båret frugt.

Trods coronaens nedlukning af vores aktiviteter i foråret og aflysningen af ‘Fjordens Dag’ og Foreningers dag, fik vi afviklet et rokursus og vi har fået en lille aktiv gruppe af nye medlemmer. Det er meget positivt. Vi håber I bliver glade for at være aktive i klubben. Men udover dette har vi  ​​​​​til styrkelse af vores rekruttering af nye roere fået 25.000 af DGI sommerprojekt. Disse penge skal bruges på at lave en opdateret, moderne og interaktiv hjemmeside samt en lækker promovideo af klubbens aktiviteter. Vi vil lave et reklame fremstød imod at rekruttere til vinterens aktiviteter med instruktør;  Ergometer spinning, Power Walking og yoga.  Der er i donationen penge øremærket midler til at give gratis prøvemedlemskaber samt  instruktørhonorarer. Det er alt sammen meget spændende og vi håber I vil være med !

Vi har ligeledes fået godt fat i arbejdet med at søge om fonds penge til faciliteter og inventar. Tidligere har vi fået en Edon båd og redningsveste. Men tidligere iår fik vi fra fritidsrådet en donation på over 9.000 kr. til nye bænke og en grill på Svinø samt nye telte til brug når der overnattes ved kaproningsarrangementer. Alle dele er allerede taget i brug. Vi har ydermere fået en donation på 36.000 fra Næstved kommunes pulje til renovering af foreningsfaciliteter. Der var ikke helt så meget som vi håbede på, men nok til at vi med et bidrag fra klubbens egen opsparing nu endeligt kan få en ny dør med et moderne låse/alarmsystem samt nye facadevinduer. Det bliver en tiltrængt opdatering som sker i den kommende vinter. Og vi arbejder videre. Vi har en ansøgning ude om en cross trainer til fitnesscentret – og vi krydser fingerne.  Bestyrelsen skal på kursus i fondsansøgning sammen med Næstved Sportscollege og derefter skal vi på jagt efter penge til nye ergonomiske porte og forbedr ede toiletforhold ved damerne.

Corona udfordringen  er ikke slut. Det får betydning for vinterens aktiviteter. Vi behandler sagen ved forekommende bestyrelsesmøder og følger anvisningerne tæt fra DFFR og DGI. Vi kender ikke konsekvenserne endnu. Vi fortsætter med hyppig  afspritning, der kommer nye standere med sprit meget snart, samt afvaskning af årer og afstand. Vi er glade for de nye sæbedispensere og papirhåndklæder på toiletterne. Og jeg vil gerne takke for den fine hygiejne disciplin I alle udviser. Men der er malurt i bægeret. Vi er meget bekymrede for om vi får lov til at afvikle SM i ergomenter til november. Vi håber det, ikke kun fordi det er en festlig og sportslig aktivitet, men også fordi SM typisk giver et overskud på ca. 25.000 kr til klubbens kasse.

Jeg slutter med opfordringen til at ro flittigt i det fine efterårsvejr samt med en udfordring til jer alle!! Vi har inden så længe en ro udfordring klar til jer alle ‘Kilometerdagen‘, hvor vi vil forsøge at holde en 2-åres og 4-åres i gang i 12 timer i træk. Der vil være morgenmad til de første hold og løbende forplejning resten af dagen. Vi slutter vi af med fællesspisning og koldt øl på klubbens regning. Finder vi et madhold så giver klubben maden også.
Sæt kryds til en festlig lørdag 26. September … mere info tilgår.

Steen.

Vi har fået en donation fra Friluftsrådet

Roklubben søgte i foråret midler fra Friluftsrådets Lokalpulje med det formål at få lidt bedre faciliteter til vores friluftsliv på Svinø.

I juli har vi været så heldige at få doneret midler til indkøb af telte, bode- og bænkesæt og grill.

Der er således blevet sat tre nye borde- og bænkesæt ned på grunden på Svinø sammen med såvel en gasgrill og en kulgrill. Der også købt nye telte til klubben, som ligger i klubben og blandt andet er tænkt til brug ved kaproninger og langture.

Næstved Roklub takker for den flotte donation fra Friluftsrådet.

Stor succes for naboroning

Robåde ved Gavnø Slot

Efter den første nabo-roning i Præstø med deltagelse fra Roklubben Viking, Stevns Roklub, Rødvig Roklub og Præstø Roklub der blev afholdt i slutningen af juli, har vi afholdt to lignende arrangementer i august.

Den 6. august var vi i Næstved vært for arrangementet. Ikke værre end 36 roere fra de ovennævnte klubber mødte op, og vi fik sat nogle bådhold. 36 er ved at være vores kapacitetsgrænse for inriggere og gigbåde, og det betød at alle både – som ikke var skadede – var på vandet denne smukke sommeraften.

Det var en fantastisk roaften

Torsdag den 20. august var Rødvig vært for nabo-roningen. De havde sørget for at lave bådhold på forhånd så vi hurtigere kunne komme på vandet, men til gengæld havde de ikke rigtig taget vejrguderne med på råd. Det regnede meget da vi kom, men det holdt heldigvis op mens vi spiste en sandwich og ventede på, at bådholdene kom til at gå op – for der var nogle tilmeldte som valgte at køre hjem igen, da de så bølgerne og regnvejret.

Vi der var seje og ventede fik til gengæld en helt fantastisk tur langs Stevns Klint. Vi fik også prøvet at ro i bølger, da det havde blæst en del i løbet af dagen. Alt i alt var det en rigtig dejlig tur.

Næste nabo-roning foregår i Viking torsdag den 3. september.

Aktive feriedage

På vej i land efter en blæsende tur på vandet

I slutningen af sommerferien havde vi besøg af i alt 7 skoleelever som havde valgt at bruge nogle timer af deres sommerferie til at prøve kræfter med rosporten.

Mandag var vi begunstiget af godt sommervejr, hvor de fire drenge, der var tilmeldt fik afprøvet edon-bådene. Det gik rigtig fint, og Magnus var i speedbåden, hvor han sørgede for at holde styr på tropperne.

Det er ikke let at ro i edon-båd når det stormer.

Onsdag var der 4 og 3 drenge der mødte op. Drengene havde også været der om mandagen. Så de kom med Morten ud i Freja for at prøve at ro sammen. Pigerne fik lov til at afprøve edon-bådene, hvilket var lidt af en udfordring at styre bådene i den kraftige blæst.

Fælles roning på Præstø Fjord

32 roere fra Stevns, Viking, Rødvig, Næstved og Præstø mødtes torsdag aften til en smuk tur til Maderne.

Det var ikke alle, der vidste hvad de gik ind til, da vi mødtes i Næstved Roklub torsdag aften. “Det var vel bare en helt almindelig tur sammen med et par stykker fra Præstø Roklub, som vi har gjort stå ofte før”. Men sådan var det slet ikke denne torsdag aften i juli…

Der var trængsel på bådebroen, når 32 roere skulle ud samtidig.

Der var godt gang i den på bådepladsen omkring kl. 18.30. Der blev ved med at komme flere roere til, som gene ville med ud på denne første fælles rotur sammen med ronetværk Sydsjælland. Der var roere fra Roklubben Stevns, Rødvig Roklub, Roklubben Viking, Præstø Roklub og så, var i 11 roere fra Næstved Roklub. Vordingborg Roklub var også inviteret, men mødte ikke op med roere.

For at få et overblik, så man kunne komme til at ro med nogen som havde ammen forventninger til turen som én selv, skulle man skrive sit navn på en tavle ud fra tre ketrogorier “hyggeroning”, “Sved på panden” eller “coatal roning”

Da alle navne var sat på listen blev holdene sat Vi var 5 fra Næstved der fik lov til at prøve at ro i coastalbåd – en bådtype, vi ikke har i Næstved (endnu) for det var ret fedt.

Her er den sødygtige coastal firer klar til at blive sat i vandet.

Aftenens tur gik forbi den store “sælhundesten”, der står ret tæt på Præstø Lystbådehavn. Og de lokale sagde at det kun er indenfor det sidste år, at stenen har levet op til sit navn. Og denne aften levede den fuldt op til navnet, for en stor sæl lå på stenen og gjorde sig til for alle de nysgerrige blikke fra de mange gæsteroere. Den var så glad for opmærksomheden, at den blev liggende, selvom den ene båd efter den anden roede forbi og kiggede på det specielle syn.

Turen fortsatte fra “Sælhundestenen” til Maderne, som ligger i udkanten af Pæstø Fjord. Det er en ø, der ligger tæt på fastlandet. Der er forholdsvis lavvandet, men man kan finde en rende, der er dyb nok til en robåd. Det er også et historisk sted. For ved Maderne lykkedes det for Gøngehøvdingen at slippe fra Svenskerne, da han red over fra fastlandet til Maderne, mens han blev jaget af en horde svenske heste. Gøngehøvdingens hest kukke svømme, men det kunne svenskens heste ikke, og på den måde lykkedes det at slippe fra svenskerne.

På Maderne kan man være heldig at se ørne, men det fik vi desværre ikke at se i denne omgang.

Flemming sørger som altid for, at der er helt styr på det hele – også de små detaljer.

Aftenens rotur var på ca 12 kilometer, og tilbage i klubben skulle alle bådene gøres “corona-rene”, for selvom vi mødes til fælles-roning sørger vi selvfølgelig for at overholde corona-retningslinjerne.

Kaffebordet dannede en god ramme om samtaler med andre roere.

Ingen god rotur uden en kop kaffe – og det var var der selvfølgelig blevet sørge for da vi kom tilbage. Der var dækket med et ta-selv-bord i bådhallen, hvor der var disket op med kaffe, småkager, muffins og hjemmebagte boller. Her fik vi en hyggelig snak med roere fra andre roklubber, og her kunne vi så fortælle røverhistorier om hvordan det er at være roer og hvad vi har oplevet på vores forskellige roture.

Den 6. august er Næstved Roklub vært ved den næste fælles-roning. Og her alle roere fra de Sydsjællandske og Østsjællandske klubber hjertelig velkomne kl. 18.00

Dejlig tur på Maribo Sø

Klar til frokost på traktørstedet.

Tirsdag den 21. juli tog 5 roere fra Næstved Roklub på udflugt til Maribo. Her havde Maribo Roklub lovet at tage med på en rotur på Maribo Sø, med frokost på et traktørsted i den anden ende af søen som mål. Her skulle frokosten nemlig indtages.

Selvom det var køligt dansk sommervejr, holdt det fint tørt, så frokosten sagtens kunne spises udenfor.

Det var ikke kun de 5 roere der var med i Maribo. Også to auto-roere var med på turen. De havde fået særlig tilladelse af godset til at kunne køre i bil til traktørstedet, som ellers normal er lukket område.

Maribo Roklub ligger meget smukt lige over for Maribo Domkirke.

Maribo Sø er utrolig naturskøn, og der er mulighed for at man kan være heldig at se ørne. Men så heldige var vi ikke på denne tur. Til gengæld havde vi den flottest view til den smukke domkirke der ligger lige ned til søen.

Lindholm open

Årets traditionelle madpakketur til Lindholm blev en succes – også med vejret.

11 friske roere tog imod det gode tilbud om en madpakketur på øen midt i Karrebæk Fjord

Så kom dagen, vi længe ha r set frem til. Turen til Lindholm med medbragt sandwich – enten selvsmurgt eller fremstillet hos Il Ponte.

Vi var tre både afsted. Styrmanden på 4-åres’en mente at turen skulle gå til Karrebæk og rundt om Lindholm, mens gig-båden troede de var så hurtige, at de sagtens kunne nå et lille smut om rotteøen inden de tog til Lindholm. Derfor var det 2-aåres’en, som var den sidste der gik fra klubben, der kom først frem, fordi de roede den korteste vej til øen i midten. Så det var helt bibels – “De sidste skal blive de første”.

Hvis man kan tale om perfekt vejr denne sommer – så var det så tæt på perfekt som muligt- men det var jo også Jørgen Dissing, der havde arrangeret turen, og havde trukket i de rigtige tråde, så vejret var med os.

Bisserup på en sommerdag

Vi var en fireåres på tur til Bisserup den 27. juni 2020

Lørdag den 27. juni blev dagen, hvor vi for første gang i 2020 kom udenfor vores daglige rorfarvand. Vi havde dog også forsøgt ugen før, men da var det regn og blæst, så det lykkedes ikke.

Jan Stampe havde i løbet af ugen taget bestik af vind og vejr, og arrangerede en spontan tur på vores medlems-facebokkgruppe, og det lykkes at samle til en fireåres med nogle få dages varsel.

Lørdag morgen mødtes vi i roklubben kl. 8. 00 og besatte båden med Mette, Randi, Uffe, Jan og Morten. Da vi tog afsted var det allerede 25 grader og der var en, næsten ikke eksisterende, medvind hele vejen til Karrebæksminde. I Karrebæksminde var strømmen ved at vende, så vi kunne uden nogen problemer komme gennem broen og ud på bugten, hvor der var små lange dønninger, der slet ikke gav nogen problemer for roningen. Vi havde en lille smule medvind og det susede derfor næsten derudad. Vi ankom allerede til Bisserup lidt over kl. 10, så vi besluttede at vi lige ville ro en tur hen til Glænø for at se lidt på budforholdene. Det er et skønt område med nogle meget store “laguner”, hvor vi lige var lidt inde og snuse. Der var dog meget lavvandet, så vi tude ikke tage på den helt store besigtigelsestur.

Vi fik vendt båden og rode tilbage mod Bisserup, hvor vi fandt en bro vi kunne lægge til ved, hvor vi ikke kom til at genere nogen. Det virker nemlig lidt som om, man meget hurtigt kan komme til at føle sig uvelkommen. Alt er spærret af, og der står privat og parkering forbudt alle steder.

Vi traskede forbi kroen (for den havde ikke åbent endnu) og videre mod stranden, hvor vi så et ishus med borde og bænke udenfor. De havde heller ikke åbent, selvom der var masser af potentielle kunder kl. 11 på en lørdag i skolernes sommerferie. Vi satte og på en bænk og spiste vores madpakke i håbet om, at kunne købe en is til dessert, og vi fik at vide at det var privat og vi ikke måtte sidde der uden at købe noget. Men på trods af mange forespørgsler om de ikke ville sælge os noget, holdt de stædigt fast i først at åbne kl. 12.00. Og så holdt vi lige så stædigt fast i at blive siddende.

Vejrudsigten sagde at der kunne komme tordenbyger om eftermiddagen, så vi turde ikke at blive siddende for længe. Derfor drog vi afsted ned mod båden inden byen åbnede kl. 12.00

Inrigger i Bisserup Havn
Det var en dejlig dansk sommerdag, da vi roede til Bisserup den 27. juni 2020

Turen hjem var lidt hårdere. Det var blæst en lille smule op, og vi havde derfor en let modvind. Det var dog stadig ikke noget der betød noget, og det var egentlig kun rart med lidt frisk luft i den ellers meget lumre varme. Da vi nåede Karrebæksminde tilsmilede heldet os ikke længere, for der var meget kraftig udadgående strøm. Det var derfor hårdt arbejde at komme gennem broen, og videre ind i fjorden.

Årets første langtur blev en helt igennem uforglemmelig tur, hvor vi fik set noget andet end vi plejer. Og det er jo heller ikke så dårligt at kunne skrive 41 km pr mand i ind i rojournalen.

Standeren er hejst på Svinø

Standeren er nu endelig kommet op på vores grund på Svinø.

Corona-krisen har forsinket en hel del i forhold til vores normale sæson-program. Standeren på Svinø har samlet støv længe ude i sommerhuset, men nu er den kommet ud den fri luft, og vidner om at vi nu for alvor har sat gang i langturssæsonen.

Sct. Hans aften benyttede vi det gode vejr til – godt nok at køre i bil – til Svinø og nyde den fantastiske midsommeraften. Vores grund på Svinø er i sandhed en perle, og en dejlig sommeraften er det bare skønt at nyde udsigten over Karrebæksminde Bugt og Dygsø Fjord.

Solnedgangen var bestemt noget at skrive hjem om, og på billedet nedenfor kan I se den smukke solnedgang – og måske kan man ane røgsøjlerne i baggrunden fra Sct. Hans-bålene.

Solnedgang over Svinø
Solen går ned over Svinø Sct. Hans Aften 2020