Natroning på fjorden

Fredag den 18 august kl. 20.30 mødtes vi 20 roere fra Næstved, Præstø og Viking Roklubber for at opleve Karrebæk Fjord by Night.

Friluftsrådet har bakket op om projektet og doneret penge til indkøb af natkikkerter, så vi kunne se dyr i mørket og til at vi kunne lave aktiviteter på land.

Vi gjorden bådene klar og satte lys på bådene, og mens det blev mørkere og mørkere bevægede de 4 både sig ud gennem kanalen. Ude på fjorden fulgte vi sejlrenden til Karrebæk Kirke, Det var ingen sag da nogle af bøjerne blinkede, så man relativt let kunne følge sejlrenden. Men da vi drejede af mod Gavnø begyndte det at blive lidt vanskeligere at finde vej, fordi det var nu var blevet helt mørkt og overskyet.

Vi havde håbetat vi kunne se morild, og der skulle på et tidspunkt også være en meteorsværm. Begge fænomener ville have været fantastisk at set, men desværre var det overskyet og meget blæsende, så vi fik kun nogle momentvise kig til stjernerne. Samtidig lærte vi hvor svært det at se hvor man er på vandet, når det er mørkt, og vi fik også set hvor svært det er at se en anden båd i det mørke vand. Så alt i alt var det en meget lærerig tur, hvor vi fik prøvet noget helt andet end vi er vant til, og hvor det blev klart, hvorfor roreglementet siger, at vi ikke normalt må ro i efter mørkets frembrud. Vi fik også lært hvor vigtigt det er at have lys på når det er skumring og mørkt.

Vi var tilbage i klubben ved midnat, hvor vi fik en kop kaffe og et par sandwich, inden vi sagde tak for i aften og kørte hjem og fandt vores senge.

Standerhejsning og 70 års jubilar

På en rigtig flot forårsdag lørdag den 27. marts, markerede Næstved Roklub starten på den nye sæson og hejste standeren for 119. gang.

Ved samme lejlighed blev Bente Christoffersen hædret for at have været aktivt medlem af klubben siden 1952 – altså i 70 år.

Bente Christoffersen fortæller at hun startede som roer som 16 årig, og hun har lige siden da været aktiv roer. Allerede i 1953 var Bente Christoffersen med til at fejre Roklubbens 50 års jubilæum som blev markeret med flaghejsning der blev transmitteret direkte i radioen af Gunner Nu Hansen. Bente Christoffersen fortæller at der er sket en meget stor udvikling i rosporten i de 70 år.

Ved klubbens 50 års jubilæum i 1953 havde Bente været medlem i et år, og hun fik lov til at holde flaget inden det bliver hejst. Begivenheden blev transmitteret i Radioen med Gunnar Nu Hansen yderst til venstre i billedet og Bente Christoffersen yderst til højre i billedet.

”Vi tog den gang på weekendture til Svinø under ret primitive forhold. Vi fik lov til at sove på en bondemands høloft, men vi havde det rigtig sjovt fik nogle fantastiske oplevelser. I dag er det jo noget helt andet, hvor Roklubben har et lille sommerhus på Svinø hvor der er meget fine forhold i forhold til den gang”.

Bente Christoffersen blev hurtigt ro-instruktør og har været aktiv instruktør i mange år, og har derfor lært mange at ro.

”De første mange år var roning udelukkende en sommersport. Der var ingen varme i klubhuset, så når sæsonen var slut blev huset lukket af for vinteren. Derfor var det noget helt specielt når der var standerhejsning, så man igen kunne komme i klubben og være sammen med alle sine ro kammerater. I dag er der en masse aktiviteter i klubben om vinteren, og det har været dejligt at se den udvikling”, fortæller Bente Christoffersen, og fortsætter: ”Det er så dejligt at se alle de medaljer de unge roere har vundet i løbet af vinteren”.  Her henviser hun til at der ved standerhejsningen blev delt medaljer ud fra de virtuelle mesterskaber vi har deltage i løbet vinteren i ro ergometer.

Bente har i løbet af de 70 år udelukkende roet motionsroning, og har holdt sig i gang alle årene. Men de seneste par år har hun ikke været på vandet. Men der var ingen tøven, da et ungt medlem kækt spurgte ved standerhejsningen om hun ville med ud og ro. Svaret kom prompte: ”Ja, hvornår skal vi afsted”.

Bente Christoffersen kan i år fejre sit 70 års roerjubilæum. På billedet ses fra venstre: Lisa Petersen, Bente Christoffersen og Morten Thorving

Roklubben har nu taget hul på den nye sæson, og den 30. april inviterer vi alle der har lyst til en tur på vandet velkommen, når vi deltager i Mærk Fjorden. Og i maj måned er holder vi ro kursus for nye medlemmer, der forhåbentlig vil blive lige så bidt af rosporten som Bente.

Sæson 119 er i gang

Vi er nu klar til at tage hul på sæson nr. 119 i Næstved Roklub. I sidste uge fik vi lagt pontoner i vandet og huset blev gjort rent, så vi er klar til den nye sæson. En stor tak for den meget flotte opbakning der var til husklargøringen i lørdags.

Lige nu glæder vi os til at komme ud på vandet igen i det gode vejr, og i Motions- og Turudvalget har vi lavet et sæsonprogram, der byder på de traditionelle ture her i vores eget rofarvand – omen også en del ture i vores naboklubber  – det vi kalder naboroning.  Der er også programsat en langtur til Sakskøbing, så vi også kommer over et par broer for at komme ud at ro.  Og så har vi selvfølgelig de ugentlige Åben Roning mandag onsdag og søndag. Her er det vigtigt at I skriver jer på i Holdsport, så vi  er sikre på at der er styrmænd nok. Husk vi har et mål, som vi skal nå i år på 30.000. Husk at bruge Holdsport, hvor alle aktiviteter vil blive lagt på. Tilmeld dig de ture der er – og lav meget gerne selv ture som andre kan tilmelde sig. Der er en tendens til i klubben, at der sker meget fra mandag til torsdag. Men fredag, lørdag og søndag er der ikke ret meget aktivitet. Derfor skal der fra Bestyrelsens side lyde en stor opfordring til at man også meget gerne må ro i weekenden. I år har vi for eksempel lanceret roning hver søndag morgen. Vi håber det bliver en succes, og håber I selv vil være med til at ro mere i weekenderne

Apropos Styrmænd – så håber vi at vi får 7 nye styrmænd i løbet af april. Vi har haft to aftener med teoretisk undervisning og lavet skriftlig prøve – så nu mangler vi bare den praktiske prøve før vi kan byde velkommen vores nye styrmænd.

Bådene er ikke blevet gjort klar i det omfang vi normalt gør det. Coronaen betød, at det ikke var muligt at samles og stå tæt for at slibe både. Nogle af bådene trænger til en overhaling, og de vil blive taget ud af drift her i starten af sæsonen for at få noget lak, der hvor det er tvingende nødvendigt.

Når vi nu er ved bådene, så er vi meget glade for at vi har fået en ny materielforvalter i bestyrelsen.  Vi byder Bjarne Nielsen velkommen i bestyrelsen og vi glæder os til samarbejdet.

I løbet af vinteren har vi været i gang med damernes toiletforhold. Der er lidt tilbage endnu, men det skulle gerne komme til at blive færdige inde ret længe. Tak til Jer som har lagt de mange arbejdstimer der.

I år har vi en række jubilarer som har været torfaste medlemmer i mange år, som bliver hædret med årsnåle. Ikke mindst Bente Christoffersen som kan fejre 70 års medlemskab i år. Det er godt gået at holde ved så længe.

I vinterens løb har nogle af vores aktive roere været meget aktive i romaskinerne. Og de har deltaget i mesterskabsturneren, som er Sjællandske, Jyske og fynske mesterskaber, samt DM og Nordiske Mesterskaber. I alle tre kategorier er det blevet til medaljer, og de blev delt ud i forbindelse med standerhejsningen.

Særligt De Nordiske Mesterskaber i sidste uge er hver at fremhæve. Her blev det til 3 sølv medaljer ( Lisa, Michael, Anne) og 2 flotte 10 pladser Selma og Maloue ud af et felt på henholdsvis 19 og 17 deltagere.

I bestyrelsen har vi valgt at Kate skal hejse standeren som en anerkendelse af at Kate er kommet stærkt igen efter ulykken, og hendes store engagement i klubben.

Vi håber at få en god og aktiv sæson, hvor vi når vores mål på 30.00 km.

Bestyrelsen.

Ophør af COVID 19 restriktioner

Ved udgangen af januar ophæves alle corona restriktioner i samfundet – og det gælder selvfølgelig også i Næstved Roklub.

Fortsat brug af smitteforebyggende tiltag

Selv om restriktionerne forsvinder er der fortsat behov for smitteforebyggende tiltag. Derfor vil Næstved Roklub anbefale følgende

Brug din sunde fornuft
Bliv hjemme hvis du har symptomer
Husk fortsat at spritte træningsudstyr af
Bevar den gode håndhygiejne og brug håndsprit
Følg myndighedernes anbefalinger

Lad os passe på hinanden og os selv

Bestyrelsen

Normale tilstande i klubben (næsten)

Der er nu igen kommet godt gang i vinteraktiviteterne i klubben. De ugentlige træningsaktiviteter er nu genoptaget på normal vis.

Derudover er der lagt tider op hvor man kan skrive sig på til at træne selv, men hvor man via holdsport kan se om der er andre der kommer, så man har nogen at træne sammen med. Det viste sig at være en succes under den korte nedlukning fra før jul og til lige efter nytår.

Du skal stadig bruge mundbind

De eneste restriktioner der er tilbage i klubben er, at du fortsat skal bruge mundbind, når du bevæger dig rundt i klubben, men under idrætsudøvelsen skal du ikke bære mundbind. Altså i praksis, når du har klædt om og til du er klædt om igen før du går hjem. Samtidig henstiller vi til at der ikke er mere end fire der går i bad samtidig, og at man i det hele taget helst klæder om hjemmefra.

e-roning – nyt tilbud – se hvordan

Dansk Forening for Rosport lancerede i 2020 konceptet e-roning, som er et tilbud, hvor man kan ro med en virtuel instruktør. I disse tider, hvor der er lukket ned for holdtræning, kan det være en rigtig god ide at gøre brug af den virtuelle instruktør, nu hvor vi ikke kan have en instruktør i klubben i levende live. En anden fordel e rat det kan bruges hele dagen og året rundt.

Se hvordan du bruger det i klubben

Denne video viser hvordan du får gang i e-roning i klubben. Vi håber meget at det vil blive flittigt brugt – specielt i disse corona-tider.

Husk at bestille træningstid på Holdsport.

glædelig jul med nye restriktioner

Julefreden har sænket sig over roklubben. Desværre blev der indført nye restriktioner lige inden vores sædvanlige julearrangement som vi plejer at afholde den sidste tirsdag før jul. Det blev der desværre ikke noget af. Heller ikke vores ellers traditionelle juleroning juleaftens formiddag har vi måttet aflyse.

Restriktioner og selvtræning i Roklubben

Foreløbig frem til den 6. januar, er der ingen organiseret træning i roklubben, men vi har åbnet op for selvtræning. men i hold af maximalt 4 personer.

Derfor er der Holdsport oprettet træningstider på 1 time og 45 minutter, hvor man skal nå at få trænet og komme i bad inden næste hold kommer. Det er vigtigt at man tilmelder sig på Holdsport, så vi sikrer os, at der ikke kommer for mange i klubben ad gangen.

Der er ingen restriktioner for udendørs aktiviteter, så derfor opfordrer vi også til at benytte muligheden for vinterroning eller få gået en travetur. Der er også oprettet et par traveture på Holdsport, som vi håber der er tilslutning til.

Rigtig glædelig jul til alle

U19 VM i Plovdiv (Bulgarien) er i gang

U19 drengene er klar til konkurrence og har trænet hårdt – også for at kunne klare den voldsomme varme i Plovdiv hvor der ofte er 38 grader om dagen.

Mandag drog U19 landsholdet afsted mod Plovdiviv i Bulgarien til U19 VM. Der er 5 danske både med fra Dansk Forening for Rosport. I alt deltager 600 roere til VM for U19 roere. I dobbeltfirer for drenge hvor William deltager er der 22 både med til start.

Allerede fredag var kørte bådtraileren afsted mod Bulgarien, og det betød at drengene kunne rigge både til da de ankom mandag eftermiddag, så de kunne få en træningstur mandag aften. Og tirsdagen er blevet brugt på opladning, træning og mental opladning til det første løb som bliver roet onsdag morgen kl. 8.48 dansk tid.

William deltager som sagt i dobbeltfirer, og de indledende heats roes fra kl. 8.48 til 9.06 dansk tid. William og Danmark er med i det første løb kl. 8.48. Løbene kan følges live på dette link: https://worldrowing.com/event/2021-world-rowing-junior-championships

Landsholdet i lufthavnen på vej til Bulgarien.