Generalforsamling udsat

På grund af coronasituationen og forsamlingsforbuddet har Næstved Roklubs besluttet at udsætte generalforsamlingen til et senere tidspunkt.

Årsagen er, at generalforsamlingen bør afholdes ved fysisk fremmøde.

Der vil senere blive indkaldt til en generalforsamling med de samme frister som er foreskrevet i vedtægterne og med den samme dagsorden.

Eventuelt indsendte forslag til behandling på generalforsamlingen den 24. februar, vil forsat være gældende, når der findes en ny dato.

Skriv et svar