16f5a0984cdb4878abe439d82506fa25Næstved Roklubs vedtægter er tilgængelig i en mappe i klubben, men du kan også finde dem her.

Der blev senest lavet mindre ændringer i vedtægterne ved generalforsamlingen i 2016. Vedtægterne indeholder ligeledes Roreglementet.

Næstved Roklubs vedtægter 2016

Ud over vores egne reglementer er klubben underlagt regler, der er udstrukket af DFfR. Herunder blandt andet langtursreglement og kaproningsreglement, samt for eksempel vejledninger om sikkerhed og vinterroning.