Seneste retningslinjer for roning

Roning i alle bådtyper i faste hold på 10 pers.

DFfR har udsendt nye retningslinjer for roning på vandet. Det er nu muligt at ro i alle bådtyper, men i faste grupper bestående af op til 10 personer.

Der er ligeledes åbnet for at kunne ro i roergometer udendørs, men der skal være god afstand mellem maskinerne, og romaskinen skal ren-gøres med sprit efter brug, og stilles tilbage i gymnastiksalen.

Booking af både i Ro-seddel hjemmefra

For at undgå der kommer mere end 10 i klubben på samme tid, har vi midlertidigt besluttet, at man skal booke både hjemmefra via Ro-seddel som du kender fra computeren i roklubben.

Du kan læse en vejledning til hvordan du booker både ved at trykke her:

Nu er der igen åbnet for roning i alle bådtyper

Retningslinjer for roning på vandet

Der kan trænes under kontrollerede forhold. Den enkelte roklubs ledelse sørger for at organisere aktiviteterne i henhold til myndighedernes anbefalinger og i forhold til de rammer som angives:Der kan trænes i små og faste grupperinger. Man bør prioritere faste ropartnere. DFfR anbefaler faste grupperinger a op til 10 personer.

Man bør anvende forskudt træningstid.

Der må kun være få personer i bådhallen og på bådebroen på samme tid.

Man skal møde op omklædt og bade hjemme for at undgå smittespredning.

Man holder afstand til hinanden i henhold til myndighedernes påbud.

Vær særlig opmærksom når I bytter styrmand. Fysisk kontakt skal foregå i meget kort tid og ansigt til ansigt kontakt undgås. Derfor anbefaler vi at der byttes plads ved en bådebro. Tag sprit med i båden til afspritning af håndtag når I har byttet plads.

Man forsamles ikke i grupper på 10 eller derover i henhold til myndighedernes påbud.

Hele båden samt årerne – og håndtaget i særdeleshed – skal afvaskes med sæbevand efter roturen. Brug IKKE brun sæbe eller håndsæbe. Brug opvaskemiddel som er fedtopløselig. Husk desuden at rengøre rengøringsredskaber.

Brug håndsprit når I kommer ind i klubben.

Brug egne redningsveste

Enhver har eget ansvar for at begrænse muligheden for smittespredning.

Vær opmærksom på alle berøringspunkter i bådehallen, dørhåndtag, keyboard for udskrivning af både mv. Afsprit berøringsflader.

Der skelnes IKKE mellem aktiviteter til lands og vands. Reglerne gælder al udendørsaktivitet.

Skriv et svar