Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Næstved Roklub torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.00.

Husk hvis du har forslag, som du ønsker at få behandlet på generalforsamlingen skal forslaget være formanden i hænde senest den 8. februar 2018

Forslag der skal til behandling på generalforsamlingen vil blive offentliggjort her på siden senest den 15. februar 2018

Husk at generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og derfor er det her du kan være med til at gøre din indflydelse gældende. Mød derfor  op og giv din mening til kende.

Læs hele indkaldelsen og dagsordenen her: Generalforsamling 2018 indkaldelse

Skriv et svar