Formanden har ordet

Kære medlemmer af Næstved Roklub,

Hermed den første indlæg fra mig som ny formand.

Indledningsvis vil jeg endnu engang takke for valget og den tillid I dermed har vist mig. Jeg vil gøre mit til, at videreføre det gode arbejde som den nu afgåede formand har udvist. Jeg vil i samarbejde med bestyrelsen se på hvilke tiltag som vil gavne klubben på et lidt kortere sigte men såvel også med et lidt længere sigte. Jeg glæder mig til arbejdet og ser frem til gode snakke og konstruktive forslag fra jer alle. Jeg har allerede fået en masse gode forslag og henvendelser fra mange medlemmer – og det lover jo godt.

Det allerførste mål lige for mit øje er, at få rekrutteret en god gruppe, i alle aldre, således at vores dygtige instruktører kan gennemføre et godt roinstruktionskursus, der gerne skal resultere i en række nye medlemmer. Vi vil fra bestyrelsen tage et par initiativer i den henseende. Første skud derpå kunne I se i gårsdagens Næstved Bladet, hvor klubben på side 17 fik fin omtale, omend med lidt redaktionelle svipsere. Bundlinjen er dog, at vi fik en række gode budskaber ud omkring vores aktiviteter, vort åben hus arrangement samt rokurset. Ydermere vil nogle af jer se, at klubben nu også er aktiv på Instagram. Således skulle vi gerne kunne række ud til mediebrugere i alle aldre.  Men i er jo i virkeligheden meget bedre ambassadører for klubben. Jeg håber derfor, at I vil opfordre kolleger, venner og familie til at komme til åbent hus og prøve om roning ikke lige er noget for dem.

Et andet af de kortsigtede mål er, at etablere en ordning, hvorved nytilkomne medlemmer kan føle sig inkluderet i vor klub og gives mulighed for at komme på vandet med alle vi andre. Det er en reel udfordring. Jeg har idag lige læst i roklubben Vikings festskrift i anledning af klubben 75 års jubilæum, at det også er en udfordring i deres klub. Jeg tror vi alle er enige i, at vi godt kunne bruge lidt nye medlemmer, samt at de nyinstruerede rent faktisk bliver til fuldgyldige medlemmer. Og dermed må vi også tage udfordringen op fælles. Det er nemlig et fælles ansvar. Bestyrelsen vil drøfte instruktørernes forlag fra generalforsamlingen på næstkommende bestyrelsesmøde, hvorefter vi melder ud hvordan vi ser opgaven løst.

Jeg er ligeledess meget spændt på at observere det nye tiltag med at placere ´Dybsø` fast i sommerhuset. Det er mit håb, at der vil blive roet en masse gode ture med det udgangspunkt. Det passer jo fint med at vi lige har fået to nye langtursstyrmænd. Jeg har taget initiativ til at søge fondsmidler til evt. at opføre et aflåst bådeskur derude, så vores båd er beskyttet og sikkert opbevaret.

Endeligt har vi i bestyrelsen besluttet, at vi i år 2018 vil afholde klubmesterskabet den 8. september. Vi håber derved, at kunne få en festlig og sportslig dag med dejligt vejr som så forhåbentigt glider over i en hyggelig sommerfest, hvor så mange af klubbens medlemmer som muligt kommer og deltager eller hepper på. Ved standerstrygningen gennemfører vi tre legendariske løb, for at markere udesæsonens afslutning. Nemligt et kvindeløb, et spurtløb og et pokalløb. Mere om det senere.

Afslutningsvist, så håber jeg at se så mange af jer som muligt ved standerhejsningen på Lørdag kl 14.00 (Noter jer at der har fejlagtigt været meldt 14.30 ud). Det ser ud til til blive hæderligt vejr og vi har mange jubilarer, der skal have deres nåle. Så der er nok at fejre. Så kom glad alle mand og kvinder. Jeg håber også, at mange vil deltage i festudvalgets efterfølgende fest. Jeg ved, man har lagt sig i selen for at få en god fest igang, herunder levende musik. Meld jer til ved Frederik og Anne. Det kan sagtens nåes endnu.

Med venlig rohilsen
Steen Kjærgaard

Skriv et svar