Kontingent

Kontingent

Kontingentsatserne reguleres hvert år den 1. januar efter prisstigningerne i samfundet. Det vil i praksis sige, at kontingentet reguleres ud fra forbrugerprisindekset. Øvrige kontingentændringer skal altid godkendes på en generalforsamling.

Kontingentet betales forud for et halvt eller helt år ad gangen. Kontingentet opkræves i januar og juli. Helårskontingent betales i januar. Ved helårsbetaling opnås en rabat på 5%

BetalingsService

Det er vedtaget, at der opkræves et gebyr på 50 kr. for medlemmer, der ikke har tilmeldt kontingentbetalingen til BetalingssService.  Du kan oprette betalingsservice via netbank eller ved henvendelse til din bank.

Du skal bruge følgende oplysninger:

Roklubbens pbs.nr. : 06642845

Deb.gr. nr. 00001

Kunde nr. er dit medlemsnummer