Alle indlæg af Morten Thorving

Åben for al aktivitet… men

Vi er glade for, at vi igen kan ro og træne, med meget få forholdsregler

Regeringen har besluttet, at alle idrætsaktiviteter såvel udendørs som indendørs kan genoptages med deltagelse af op til 50 personer fra mandag den 8. juni 2020

For Næstved Roklub betyder det, at vi igen kan tilbyde træning i ergometer og andre træningsmaskiner i træningssalen fra mandag den 8. juni 2020

Det betyder at:

 • Roning på vandet kan foregå helt som vanligt – blot både og årer (særligt håndtagene) vaskes grundigt med sæbe efter hver tur.
 • Der kan trænes i træningslokalet. Maskiner skal sprittes af efter brug . Før træning skal der vaskes hænder og bruges håndsprit.
 • Omklædningsrum og baderum kan igen benyttes. Vær fortsat meget opmærksom på hygiejne ved badning. Saunaerne er fortsat lukket.
 • Toiletter kan igen benyttes – men skal rengøres ofte. Vær selv med til at holde en høj rengøringsstandard på toiletterne.
 • Mødelokalet, festsalen og køkkenet må igen benyttes. Men husk fortsat at holde afstand på mindst en meter og hold en god håndhygiejne.

Langture og klubture er igen mulige

Det er nu igen muligt at tage på langture udenfor dagligt rofarvand. Det betyder at I kan arrangere ture til andre klubber eller til vores sommerhusgrund på Svinø. Før corona-krisen satte en stopper for mange arrangementer var vi nået langt med at lave et sæsonprogram. Det vil ikke give den store mening at lave det i år, men efterhånden som vi får arrangeret ture og arrangementer lægger vi det på hjemmesiden. Så hold øje med vores hjemmeside løbende.

Sommerspinning starter igen 16. juni

Vi starter op på sommerspinning igen den 16. juni kl. 18.30. Meld dig til på holdsport. På grund af afstandskravet på en meter kan der kun være seks deltagere plus instruktøren. Så meld dig til på holdsport.

Hvis du skal bruge yoga-måtter i klubben må vi bede dig om at tage din egen måtte med, da de kan være svære at gøre helt rene efter brug.

Overhold fortsat myndighedernes anbefalinger

For at genåbningen kan ske på forsvarlig måde, skal vi stadig overholde myndighedernes råd for at undgå smittespredning:

 • Vask hænder: Grundig og hyppig håndvask med sæbe samt brug af håndsprit, hvis håndvask ikke er mulig.
 • Undgå fysisk kontakt: Undgå håndtryk, kindkys og kram.
 • Udvis god hosteetikette:  Host eller nys i engangslommetørklæde eller i albuebøjningen.
 • Bliv hjemme, hvis du er syg: Hvis du har symptomer på forkølelse, ondt i halsen eller andre sygdomssymptomer, bør du blive hjemme, så du ikke smitter andre.

Vi glæder os til, at vi nu igen kan tilbyde medlemmerne alle de aktiviteter vi er vant til.

Rigtig god sommer til jer alle

Bestyrelsen

Begrænset roning

Kære medlemmer af NR,

Begrænset mulighed for roning på vand fra den 21. april under forudsætning af, at myndighedernes anbefaling overholdes

I min vindomsuste tale ved den yderst skrabede standerhejsning 2. påskedag, hvor kun dele af bestyrelsen var samlede ytrede jeg er forsigtigt ønske om snart at kunne genoptage udendørs roningen i det skønne forårsvejr. Talen kan ses på klubbens hjemmeside.
I dag er ønsket blevet opfyldt, dog i absolut mest skrabede udgave. 2m afstandsreglen er fortsat helt afgørende for at styre virusudbruddet og derfor er der kun blevet plads til en meget forsigtig åbning af roning fra i dag kl. 1600. Dette er foreløbigt gældende frem til 10. maj.
Der kan derfor kun ros i:

 • Singlesculler
 • Dobbeltsculler, med fast makker
 • 2 åres inrigger med fast hold eller familie.

Blandede bådhold er fortsat forbudt
Alt indendørs aktivitet er fortsat forbudt.
Følgende forsigtighedsregler bedes overholdt, idet sikkerheden i sidste ende er det enkelte medlems eget ansvar:
Myndighedernes generelle anbefalinger er:

 • Alle tager ansvar for eget helbred og viser hensyn til andre
 • Ingen deltager mod egen vilje
 • Er man syg, eller har de mindste symptomer på sygdom, skal man blive hjemme.
 • Hvis man har været syg skal man følge myndighedernes råd for, hvornår man kan komme i klubben igen.
 • Ældre og eller sårbare medlemmer skal vi være særlige opmærksomme på og passe på. Derfor opfordres alle roere til selv at vurdere, hvordan man kan passe på sig selv og andre.
 • Overhold anbefalinger for social distance, hygiejne og hoste/nyse etik.
 • Medlemmerne møder op omklædte hjemmefra og bader hjemme.
 • Er klubbens bestyrelse i tvivl om, hvad der er optimalt i særlige situationer opfordres klubbestyrelser til at benytte et forsigtighedsprincip.

For NR gælder følgende ydermere:

 • Der kan kun  ros i små og faste grupperinger op til 3 personer.
 • Man bør anvende forskudt træningstid. Til en start ser vi om der opstår trængsel. Bestyrelsen opfordrer til at de der kan forsøger at ro afsted fra NR tidligere end kl. 17 på hverdage.
 • Der må kun være 6 personer i bådhallen og 3 på bådebroen på samme tid.
 • Der kan ikke afholdes samling på forpladsen.
 • Man SKAL møde op omklædt og bade hjemme for at undgå smittespredning.
 • Man holder afstand til hinanden i henhold til myndighedernes påbud.
 • Hele båden samt årerne – og håndtaget i særdeleshed – skal afvaskes med sæbevand efter roturen. Brug IKKE brun sæbe eller håndsæbe. Brug opvaskemiddel som er fedtopløselig. Husk desuden at rengøre rengøringsredskaber.

Se her:
https://youtu.be/D6o3jsCAHt4

 • Der er adgang til afspritning eller/ og håndvask med sæbe i bådhallen i henhold til myndighedernes påbud.
 • Klubredningsveste må IKKE anvendes.
 • Enhver har eget ansvar for at begrænse muligheden for smittespredning.
 • Afsprit berøringsflader Alle berøringspunkter i bådehallen, dørhåndtag, keyboard for udskrivning af både mv. skal afsprittes efter brug. Sprit forefindes i bådehallen
 • Toiletterne vil IKKE blive genstnd for yderligere rengøring. Sprit vil forefindes ved toiletterne. Håndklæder er taget ned og erstattes med engangspapir.

Følg den ophængte afskiltning i klubben og udvis ansvarlig adfærd

Se evt. nærmere her.
https://roning.dk/nyheder/begraenset-mulighed-for-roning-paa-vand-fra-den-21-april-under-forudsaetning-af-at-myndighedernes-anbefaling-overholdes/

Vh
Steen Kjærgaard

Klubben er fortsat lukket

Efter statsministerens pressemøde, må vi fortsat konstatere, at sæsonstarten kommer til at vente på sig. Formanden skriver her følgende:

Kære medlemmer af NR.
Mon ikke vi alle sammen savner en rotur i det skønne vejr.
Men NR følger naturligvis gældende påbud fra myndighederne. Derfor opretholdes forbuddet mod al aktivitet i klubben, bortset fra singlesculler kaproningstræning udendørs frem til foreløbigt 10. maj.
Jeg håber fortsat, at vi får gang i sæsonen 2020, men vi må afvente myndighedernes tilladelse.

Venlig hilsen
Steen Kjærgaard
Formand

dffr’s formand: “Hjælp os med at følge myndighedernes anbefalinger”

Vi har her valgt at bringe DFfR’s anbefalinger og dermed forklaringen på hvorfor Næstved Roklub og alle andre roklubber er lukket for aktivitet i øjeblikket.

DFfRs formand Henning Bay Nielsen har skrevet denne meget personlige melding til alle danske roklubber, med seneste nyt fra DIF:

Vi er i en international sundhedsmæssig krise, som rækker langt ud over hvad vi alle har oplevet tidligere. Derfor føler jeg et behov for at række ud til jer alle med en stor tak for jeres opbakning til Dansk Roning i disse svære tider. Samtidig er det relevant, at I inddrages i den information som jeg modtog den 27. marts fra DIF om hvordan idrætten forventes at håndtere COVID situationen.

Det er fortsat uklart, hvilke implikationer regeringens seneste markeringer vil have for Idrætten og hvordan vi i roning bedst muligt kan sikre vor sport er fortsat usikkert – dog gør sekretariatet og Rocentrets ansatte alt hvad man kan for at navigere bedst muligt. Hermed en stor tak til vores ansatte.

Som intensiv og anæstesilæge med erfaring for behandling af COVID-positive patienter kan jeg kun sige, at det er højst uforudsigeligt hvordan og hvem virus rammer hårdest. Og erfaringen er nu, at patienter som indlægges på Intensiv vil have et forløb på op til 4 ugers indlæggelse.

Så det er ultra vigtigt at alle passer på hinanden.

Derfor Stor Tak for opbakningen til alle og tak for, at roning står samlet for, i videst mulige omfang, at begrænse smittespredningen. DFfR har bedst muligt forsøgt at navigere og levere håndfaste anbefalinger i takt med at vi alle et blevet klogere. Dels alment og dels hvad vi har fået af anbefalinger fra DIF:

Der vil komme en tid hvor roning igen vil få mulighed for at åbne op. Og jeg er sikker på, at alle vores klubber vil stå godt rustet til at tage imod alle i de sociale fællesskaber vores klubber kan tilbyde. Det bliver der brug for.

Tak igen for støtten. I må passe godt på jer selv. Jeg glæder mig til at vi forhåbentlig snart kan ses igen.

Mange hilsner

Henning Bay Nielsen
Formand DFfR

Mail fra DIF á 27. marts 2020:

Kære specialforbundsformænd

Regeringen fremsatte i går endnu et lovforslag (L158), der skal forhindre spredningen af coronavirussen. Lovforslaget vil blive hastebehandlet og vedtaget på tirsdag. DIF har kigget lovforslaget igennem og gengiver her nogle af de elementer i lovforslaget med relevans for idrætten.

Det er, som beskrevet i pressen en generel hjemmel, der ikke fastsætter noget nu, men giver hjemmel til at fastsætte (markeret med fed) visse regler. DIF er på nuværende tidspunkt ikke bekendt med, hvor, hvornår og hvis myndighederne vil gøre brug af denne hjemmel. Vi forsøger ad alle de veje, vi har til rådighed, at få mere information ud til jer. Budskabet fra regeringen er dog klart og entydigt: Undgå fysisk og social kontakt, og hvis man udfordrer det, så har myndighederne nu hjemmel til at forbyde og sanktionere det.

Konkret lægger lovforslaget op til følgende:

 • Lovforslaget udvider muligheden for at fastsætte regler om forbud mod forsamlinger m.v. til også at omfatte muligheden for at fastsætte regler om forbud mod, at flere personer befinder sig på samme sted. Der vil som den nedre grænse kunne fastsættes regler om forbud mod, at 3 personer eller flere befinder sig på samme sted. Personer fra samme husstand samt nærmeste pårørende vil ikke kunne være omfattet af et sådant forbud.
 • Lovforslaget udvider muligheden for at regulere adgangen til offentlige institutioner m.v. til også at kunne omfatte udendørs idrætsanlæg, legepladser og lignende faciliteter, der frembyder smittefare.
 • Lovforslaget udvider mulighed for at regulere lokaler, som erhvervsdrivende råder over, til både at omfatte udendørs arealer og lokaler, som enhver fysisk eller juridisk person råder over. Det vil f.eks. give mulighed for at regulere adgangen til forlystelsesparkers udendørs arealer eller museer m.v., som hverken er offentlige eller bliver drevet erhvervsmæssigt.
 • Lovforslaget indfører en mulighed for, at politiet i en periode kan nedlægge forbud mod at tage ophold på et bestemt sted, hvortil der er almindelig adgang. Hjemlen vil f.eks. kunne bruges, hvis politiet erfarer, at der på bestemte steder gentagne gange samler sig menneskemængder på en sådan måde, at der er forhøjet smittefare.

Budskaberne og intentionerne er som skrevet klare: Det er myndighedernes klare anbefaling at begrænse både fysisk og social kontakt. Dét er blevet nævnt på bl.a. flere pressemøder, i det brev, som er sendt til alle danskere over 15 år via e-Boks, og det netop fremsatte lovforslag.

For at støtte op om bestræbelserne på at dæmpe udbredelsen af corona-smittefastholder vi derfor i DIF vores klare opfordring til, at alle idrætsforeningsaktiviteter både inden- og udendørs fortsat indstilles.

Mange af jer og jeres foreninger har for længst indstillet jeres aktiviteter. Både af hensyn til de generelle anbefalinger for at inddæmme corona-smitte, men også fordi mange kommuner har lukket deres idrætsfaciliteter ned. Men der er også foreninger, der fortsætter deres aktiviteter, hvis de fx selv ejer deres faciliteter. Hverken I eller DIF har hjemmel til at påbyde disse foreninger at holde lukket, men det er vores klare anbefaling, at i disse få tilfælde bør foreningen også lukke ned for aktiviteterne i bestræbelserne på at dæmpe udbredelsen af corona-smitten. Vi har forsøgt og forsøger stadig at komme i dialog med sundhedsmyndighederne for at få dette meget klare budskab ud på coronasmitte.dk.

Opdateret info fra DIF 30.03.2020

Statsministeren har netop afsluttet sit pressemøde. Budskabet var, at det går den rigtige vej i Danmark. Smitten spredes langsommere, og presset på sundhedsvæsnet er ikke så stort som frygtet. Med andre ord: Strategien med at holde afstand virker!

Regeringen opfordrer til, at vi alle holder fast i myndighedernes anbefalinger, råd og restriktioner. De næste par uger bliver afgørende for, om regeringen gradvist kan begynde at åbne for samfundet efter påske.

Derfor fastholder vi fra DIF’s side vores klare opfordring til at holde vores foreningsidrætsaktiviteter lukket – både indendørs og udendørs. Det er vigtigt, at vi i foreningsidrætten også holder fast og giver vores bidrag til, at vi forhåbentlig snart kan genåbne samfundet.

Hvis tallene fortsat er stabile om to uger, vil regeringen begynde gradvist at åbne for samfundet efter påske. Hvad det betyder helt konkret, ved vi ikke, men vi vil løbende følge udviklingen og give vores input og anbefalinger til jer for, så vidt angår idrætsområdet.

Klar til sæson 2020

Med 14 dage til sæsonstart blev der lørdag den 7. marts arbejdet ihærdigt for at få gjort huset klar til sæsonen. Træningssalen blev gjort ren, festsalen ligeså, og i damernes baderum fik nye rør til bruseren, så der forhåbentlig kommer mere varmt vand i bruserne.

Udenfor blev der også gået til den med havearbejde og med at få pontonen i vandet. Så nu er den vigtigste forudsætning for at komme i gang med at ro til stede. Alt er nu klar til standerhejsning den 21. marts kl. 14.00

Flotte resultater ved DM

Der var rigtig mange deltagere i gang på samme tid. Hele 40 maskiner var i gang samtidig. Flere løb blev roet samtidig

Lørdag den 18. januar deltog Næstved Roklub med to roere i DM i ergometerroning. Det var et rigtig stort stævne med deltagelse af mere end 500 roere.

I drenge junior A roede William sig ind på en sikker 3. plads i tiden 6:41,8 for de 2000 meter. Placeringen opnåede William efter et tæt og hårdt løb, hvor han hele tiden kæmpede hårdt for at holde Leander Kalliszan fra Roskilde bag sig og dermed forsvarede han på flotteste visV sin tredjeplads og dermed pladsen på præmiepodiet.

Her er det Williams løb. William deltog i det lyslilla løb og det kan godt være lidt svært at følge med i hvordan det går, man følger løbene på skærmen.

Det flotte resultat er opnået efter hård træning og deltagelse i Næstved Sportscollege samt i træningssamlinger under Talentudviklingsprogrammet i DFfR. Dette er blevet muligt i kraft af vores sponsorer: Gentlemen’s haicut, Maglemølle Erhvervspark, AV-Huset, Næstved Skilte, Niels Juel Pedersen og V. Jørgensen.

Præmieoverrækkelse, hvor William får bronze.

I den anden ende af aldersspektret var det Jan Stampe Jensen, som stillede op i veteraner mellem 50 og 59 år. Han stillede op i to løb. Det ene på 2000 meter og det andet på den halve distance.

På 2000 meter distancen roede Jan Stampe Jensen sig ind på en 7. plads i tiden 7:06,9 i et rigtig hårdt løb, hvor det var en hård kamp for at ro personligt bedste. Det lykkedes dog ikke at ro lige så stærkt som på hjemmebane i november ved SM, men der var ikke flere kræfter at give væk af. Kun halvanden time senere stod det på konkurrence igen for Jan – men denne gang på den halve distance. Det er dog på ingen måde ensbetydende med at det er halvt så hårdt. Jan roede op til sit absolut bedste og roede sig ind på en rigtig flot 4. plads i tiden 3.21,1.

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 19. februar

Næstved Roklub indkalder hermed til ordinær generalforsamling i klubben onsdag den 19. februar 2020 kl. 19.00

Hvis du har et forslag, som du vil have behandlet på generalforsamlingen skal du sende det til formanden, så han har det i hænde senest den 5. februar 2020.

Forsalg der skal behandles på generalforsamlingen vil blive offentliggjort her i dette indlæg senest den 12. februar.

Se dagsordenen ved at downloade den i PDF-format.

kom i form på en sjov måde – sammen med andre

Næstved Roklub tilbyder rospinning, powerwalking, svømning og meget andet

Foto: Jesper Skavin

Vil du gerne i bedre form, men springer sofaen op på ryggen af dig her i det mørke efterår? Kom til træning i Næstved Roklub. Vi tilbyder sjov og effektiv træning, hvor vi kan garantere dig effektiv træning af hele kroppen. Det hele foregår sammen med andre, og derfor er det med til at du kan vinde kampen over sofaen.

Vi tilbyder blandt andet rospinning. Rospinning ligner på mange måder den type spinningtræning, som de fleste fitnesscentre udbyder. Men i Næstved Roklub er cyklen udskiftet med en romaskine, og dermed får deltagerne også trænet ryg, mave og arme.

Nybegynder er ingen hindring

”Nybegyndere skal ikke være bange for rospinning. På alle hold har instruktørerne fokus på teknik. Det er lidt lige som at danse. Har man en god partner til at føre sig så er det meget nemmere” fortæller Morten Thorving, der selv er rospinninginstruktør.  ”Når deltagerne først får styr på teknikken, og man får kanaliseret mest mulig kraft ind i hvert enkelt rotag, så er rospinning en særdeles effektiv måde at lave fedtforbrænding. Musikken skaber en festlig ramme, og alle ror i takt. Så glemmer de fleste tiden, og pludselig er der gået en time”.

Mange muligheder for motion

Kan du ikke se dig selv i træningslokalet, byder roklubben også på andre motionsformer. En ny aktivitet, der tilbydes i år er et powerwalking-hold, hvor området omkring havnen og Ydernæs vil blive flittigt brugt, og hvor der vil være oplæg om omlægning af din kost. Powerwalking kan eventuelt senere udbygges med cirkeltræning i naturen eller i klubbens træningslokale under kyndig vejledning af en instruktør.  Klubbens aktiviteter kan derudover kombineres med svømning.

Særlig introduktionsrabat

Næstved Roklub har lige nu et særligt introduktionstilbud,, hvor du får lov at træne den første måned gratis, og herefter betaler du 100 kr. pr. måned de efterfølgende tre måneder. Efter fire måneder er prisen 200 kr. pr. måned. Tilbuddet gælder til den 1. juli 2020. Hvis du melder dig ind i starten af november vil den samlede pris til og med juni måned være 1.000 kr.

Start op i uge 45!

Vil du have mest muligt ud af tilbuddet, så vær med fra starten. Holdene begynder i uge 45. Fredag den 1. november kl. 16.00 – 17.00 kan du komme forbi Næstved Roklub på Kanalvej, hvor du kan prøve at ro og få en snak om hvilke aktiviteter der passer til dit temperament. På den måde får du en god start på weekenden og dit nye aktive liv.

nY SPONSOR FOR nR

Næstved Roklub opfordrer alle til at besøge Gentlemen’s salon næste gang en klipning eller barbering er tiltrængt

Næstved Roklub har indgået en tre årlig aftale med Gentlemen’s Salon på Alextorv 6 om at støtte udviklingen af den nykårede U17 Danmarksmester William Damm som er kommet ind i det lokale eliteprogram Næstved Sportscollege. 

William vinder DM for U 17 drenge samt TU cuppen i singlesculler. Træner Jørgen Frederiksen (th) glæder sig sammen med den unge roer.

Næstved Roklub er glad for den opbakning Frisørmester Simon Rønshovede viser klubben og ikke mindst William. Med støtten bliver det muligt i højere grad at kunne indgå i træningsfælleskaber med andre roklubber samt at deltage i stævner som kan udvikle William frem imod det danske ro-landshold.

Her er beviset på Forbundsmesterskabet.

Mød os til foreningernes dag den 7. september

Lørdag den 7. september danner Rådmandshaven rammerne om årets promovering af foreningslivet i Næstved Kommune. Hele 74 foreninger har meldt sig til at have en stand hvor de viser hvad de kan. Næstved Roklub er selvfølgelig også med

Mød os på stand nr. 29

Vi har fået tildelt stand nr. 29, og her vil vi have to romaskiner med som det er muligt at prøve. Forholdene i åen giver desværre ikke mulighed for at prøve en af vores både, men til gangæld kan man få en god snak med os om hvordan det er at ro, og hvordan man kan komme i gang med rosporten i Næstved Roklub.